Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62
Akademik UŚKA
e-mail: samarzad_wa@wp.pl
http://www.facebook.com/SamorzadStudenckiWaUsWCieszynie

Skład:
  • Przewodniczący: Andrzej Sikora
  • W-ce przewodniczący - Anna Bal
  • Koordynator: Ewelina Stanclik
 
do góry