Wybory Dziekana Wydziału Artystycznego

Wybory Dziekana Wydziału Artystycznego odbędą się 27 kwietnia (środa) o godz. 11.00 w Sali Kameralnej.
Wyboru dokonają elektorzy Wydziału Artystycznego.

 

20 kwietnia (środa) odbędzie się spotkanie z kandydatami na Dziekana Wydziału Artystycznego;
Sala Kameralna, godzina 12.30.

 

Kandydatów na Dziekana wydziału Artystycznego
należy zgłaszać do 19 kwietnia (wtorek), do godz. 13.00
w Sekretariacie Dziekana.
W zaklejonej kopercie muszą znaleźć się następujące dokumenty:
1. CV kandydata na Dziekana,
2. rekomendacja podpisana przez dwoje (lub więcej)
nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Artystycznym,
3. potwierdzenie woli kandydowania,
4. tzw. oświadczenie lustracyjne
Wszelkie informacje dotyczące procedur wyborczych znajdują się
na stronie http://www.us.edu.pl/wybory-na-kadencje-2016-2020

Obrazek
 
do góry