Własne – wspólne. Wystawa projektów kreatywnych

Własne/Wspólne to relacja ja/kontekst. Poszukiwanie tego co własne/swoje z równoczesnym twoje/wasze/wspólne. Kwestionowanie prywatnego, intymnego, osobistego nie-odrębnością, zależnością, niemożliwością życia w hermetycznej bańce.
Żyjemy w czasach kultu indywidualności, pielęgnowania własnego ja przez co pogłębiamy kryzys więzi społecznych. Skupieni na tym co własne, co moje, nawet ekshibicjonizm fejsbukowy traktujemy jako konieczne potwierdzenie własnej urody, niezależności, radzenia sobie ze światem A Wspólne czeka, samo się konstytuuje czy tego chcemy czy nie.
Własne zawsze wyjdzie poza jednostkowe ciało, prędzej czy później ujawni się w przestrzeni wspólnej przy czym mniej w nim tego, co może być społeczne, co jako Wspólne mogłoby być dobre.
Jeśli Własne nie ma pierwiastka dobra znacznie trudniej będzie go transformować w dobro wspólne.

Wystawa jest wynikiem szeregu rozmów, dyskusji, przemyśleń w temacie wspólne / własne.
Zakładamy, że tylko osobiste podejście do problemu, wynikające z własnego doświadczenia, codziennej praktyki, pozwoli na skonstruowanie szczerej odpowiedzi.
Choć w części da odpowiedź na pytanie, jak pozostać niezależnym ale jednocześnie nie być obojętnym wobec wspólnego?
Nie ograniczaliśmy się w doborze medium. Miało ono wyniknąć w procesie konstruowania artystycznej wypowiedzi. Efektem naszej pracy jest zestaw różnorodnych spojrzeń na zadany temat. Jest też próbą świadomego traktowania specyficznej przestrzeni galerii 36.6. Powstałe prace mogą stanowić skończoną odpowiedź, mogą stanowić też swego rodzaju punkt przestankowy w rozmyślaniu o tym co wspólne, co własne?

Agnieszka Król
Marta Taras
Andi Ziegler
Kamila Ziegler
Hanna Golis
Beata Gajecka
Mariia Dunaiska
Beata Gajecka
Jagoda Warchoł
Kamila Milcarek
Olka Gil

Prace powstały w ramach działań pracowni Projektów Kreatywnych

Joanna Wowrzeczka
Michał Klasik

WERNISAŻ 22.01.2019 GODZINA 11.00

WYSTAWA POTRWA DO 08.02.2019

 
do góry