UWAGA: Zdałeś na studia i nie dokonałeś wpisu!?!

Jeżeli zdałeś na studia pierwszego stopnia kierunku "Edukacja artystyczna..." lub "Malarstwo...", jesteś na liście zakwalifikowanych i nie dokonałeś jeszcze wpisu na studia - przypominamy:

Musisz dokonać wpisu do jutra (piątek, 22 lipca)!

Koniecznie! W przeciwnym wypadku nie zostaniesz wpisany na listę studentów i nie będziesz mógł rozpocząć studiów. Wpisu należy dokonać osobiście. Jeżeli jednak z jakichś przyczyn nie możesz stawić się osobiście, to w wyjątkowych wypadkach możesz pisemnie (niekoniecznie notarialnie) upoważnić np. członka rodziny do dokonania takiego wpisu. Wzór upoważnienia.

 

  •  

Wpis na studia i złożenie dokumentów
do 22.07.2016, do godz. 15.00 

  •  

Dziekanat Instytutu Sztuki
ul. Bielska 62
pok. 101
43-400 Cieszyn 33
tel. 33 854 61 64

 
do góry