Uchwały Rady Wydziału Artystycznego

  • Uchwała z dnia : 07.12.2012 w sprawie ogłoszenia zmian do "Regulaminu wewnętrznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej określającego strukturę organizacyjną"
  • Uchwała z dnia : 24.10.2012 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach"
  • Uchwała z dnia : 17.07.2012 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Pracy w Uniwersytecie Śląskim”
  • Uchwała z dnia : 27.06.2012 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim"
 
do góry