Tryb ubiegania się o stypendium ministra na rok akademicki 2019/20 dla studentów

Tryb ubiegania się o stypendium ministra na rok akademicki 2019/20 dla studentów

 

Szczegółowe kryteria, tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

 

http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/stypendia_ministra_2019.pdf

 

Student ubiegający się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub za znaczące osiągnięcia sportowe, przedstawia rektorowi swoją kandydaturę do stypendium za pośrednictwem dziekana składając na swoim wydziale wniosek stypendialny wraz dokumentacją,w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2019 r.

 

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj:

http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/studenci_-_stypendia_ministra_2019-20_-_tryb_skladania_wnioskow_bis_0.pdf

 

Wykaz osób wraz z adresami mailowymi odpowiedzialnych za przyjęcie wniosków studenta wraz z wymaganądokumentacją w formie dokumentów elektronicznychna poszczególnych wydziałach:

 

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

 
do góry