Szkoła jako dobro wspólne

Debata o możliwościach rozwoju oświaty w Cieszynie z udziałem dr hab. Przemysława Sadury*

Prowadzenie dr hab. Joanna Wowrzeczka

7 marca (czwartek) / godz. 17:30 / Świetlica Krytyki Politycznej "Na Granicy" (ul. Przykopa 20)

 

 

W Cieszynie skutki reformy edukacji przestają być widmem, stają się rzeczywistością. Informacja o planie likwidacji jednej ze szkół podstawowych wyrwała mieszkańców z poczucia, że jakoś będzie, że nas to nie dotyczy. 

Każda zmiana w obrębie systemu edukacji jest bolesna, trudna i ryzykowna, gdyż narusza wielopoziomowy porządek i podtrzymujące go praktyki. Szkoły są ważnymi węzłami w sieci miejskich dóbr materialnych i niematerialnych i niczego bardziej nie potrzebują do swojego właściwego funkcjonowania niż perspektywy długiego trwania. Główne problemy jednostek oświatowych wynikają z tego, że są traktowane jako element walki politycznej.  Zmiany są potrzebne, chociażby dlatego, że świat się zmienia i relacja społecznego funkcjonowania i edukacji nie może pozostawać na pozycji z XIX wieku więc pytanie o to jaka ma być polska szkoła dzisiaj i jutro jest priorytetowe. Niestety reforma stała się kolejnym obowiązkiem samorządów więc nasza uwaga przesunęła się z pytania jakościowego na organizacyjne, czyli takie, na które samorząd może odpowiedzieć. Od aktualnych lokalnych władz, ich wyobraźni, umiejętności łączenia obszarów zależy jak to przejdziemy i co zostanie po bitwie.

Punktem wyjścia do spotkania jest opracowanie dr. hab. Przemysława Sadury  „Polska szkoła reform? Czego możemy się nauczyć z nieudanych zmian sytemu edukacji?” oraz rozmowy z dyrektorami szkół podstawowych, ponadpodstawowych, urzędnikami, rodzicami, mieszkańcami w Cieszynie. Dyskusja ma nam pomóc zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby przejść reformę bez zaburzania poczucia bezpieczeństwa, tworzenia atmosfery napięcia i konkurencji. Potraktujemy edukację w Cieszynie jako dobro wspólne, którego podtrzymywaniem nie mogą się zajmować wyłącznie urzędnicy albo placówki oświatowe oderwane od siebie nawzajem.  Zadamy sobie też konkretne, praktyczne pytania: kto i jak może wspierać szkoły? Jaka rejonizacja będzie służyć rozwojowi oświaty? Czy likwidacja to wizja tylko dla szkół podstawowych? Czy nauczyciele gimnazjów mają szansę na pracę w liceach? Co z brakiem nauczycieli specjalistycznych przedmiotów? Itd.

Debatę planujemy zakończyć listą rekomendacji do opracowywania wizji rozwoju edukacji w obliczu współczesnych wyzwań. 

 

* Dr hab. Przemysław Sadura - Instytut Socjologii UW, Uniwersytet Warszawski, socjolog polityki, badacz systemu edukacyjnego. Współautor wielu ekspertyz, autor opracowań eksperckich i prac naukowych zamawianych przez Sejm RP, współzałożyciel Fundacji Pole Dialogu.

 

Zespół Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie

Joanna Wowrzeczka

 
do góry