Przewody habilitacyjne

Habilitacje

Rada Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • Postępowanie habilitacyjne wg nowych przepisów znowelizowanej w roku 2011 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki tzw. "nowa habilitacja" (obowiązuje od 1 października 2011 r.)

 

 

 

 
do góry