The Prof. Józef Świder International Festival of Music in Cieszyn

CHÓRZYŚCI, DYRYGENCI, ZESPOŁY CHÓRALNE !!!
Jeszcze tylko przez kilka dni można zgłaszać swój udział w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym im. Józefa Świdra w Cieszynie.
Zapraszamy serdecznie.

CHOIR MEMBERS, CONDUCTORS, CHOIRS !!!
Only for several days you can report your participation in The Prof. Józef Świder International Festival of Music in Cieszyn.
We cordially invite you.

Autorka filmu: Kamila Strońska
foto: Tomasz Stolz
nagranie: Józef Świder - Cantus gloriosus (połączone chóry festiwalowe, Akademicka Orkiestra Kameralna)

The author of the film: Kamila Strońska
photo: Tomasz Stolz
recording: Józef Świder - Cantus gloriosus (combined festival choirs, Akademicka Orkiestra Kameralna)

 

 
do góry