NEW VOICES IN MUSIC AND FINE ARTS | II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

NOWE OSOBOWOŚCI W MUZYCE I SZTUKACH WSPÓŁCZESNYCH

W POSZUKIWANIU MISTYKI – NOWE WYMIARY DUCHOWOŚCI W MUZYCE I SZTUKACH PIĘKNYCH XX I XXI WIEKU.

 

 

II International Conference 

NEW VOICES IN MUSIC AND FINE ARTS:

IN THE SEARCH OF MYSTICISM – NEW ASPECTS OF SPIRITUALITY IN MUSIC AND FINE ARTS OF THE 20TH AND 21ST CENTURY.

 

 

 
do góry