Muzyka w multimediach

Charakterystyka kierunku

Muzyka w multimediach to kierunek, którego celem jest wykształcenie absolwenta z tytułem zawodowym licencjata, przygotowanego do samodzielnej działalności na rynku muzycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku medialnego, a więc muzyki na potrzeby filmu, radia, reklam, gier komputerowych, oraz szeroko pojętej muzyki użytkowej, jak również muzyki w różnego rodzaju działaniach interdyscyplinarnych. Ukończenie studiów pierwszego stopnia pozwoli absolwentowi kontynuować kształcenie specjalistyczne na studiach II stopnia. Dzięki nabytym umiejętnościom oraz wiedzy absolwent będzie miał szansę na zatrudnienie w przemyśle muzycznym.

Program kształcenia zawiera zajęcia praktyczne związane z tworzeniem warstwy dźwiękowej w multimediach. W ramach specjalności Dźwięk w grach studenci poznają również całościowy proces tworzenia gier, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowania silników gier. Absolwent kierunku posiada umiejętności z zakresu kompozycji, aranżacji, instrumentacji, studyjnych technik realizacji dźwięku, oraz niezbędną wiedzę muzyczną (harmonia, literatura muzyczna).

 

Oferta dydaktyczna 2019/2020

Muzyka w multimediach (stacjonarne I stopnia)

Perspektywy zawodowe

  • samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym (reklamy, film, radio, projekty interdyscyplinarne),
  • samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym w zakresie projektowania i produkcji warstwy dźwiękowej w grach komputerowych,
  • zatrudnienie w przemyśle muzycznym (tworzenie muzyki, realizacja nagrań, produkcja muzyczna).
 
do góry