Międzynarodowa Konferencja Naukowa - résumé, fotoreportaż

W dniach 25-26 października 2017 r. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Motywy biblijne jako źródło inspiracji dla twórców przełomu XX i XXI wieku”. Organizatorem wydarzenia był Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zaś partnerem Państwowa Szkoła Muzyczna im I. Paderewskiego w Cieszynie.

Zamysłem konferencji była konstatacja wpływu Biblii na różnorakie dziedziny sztuki i literatury przełomu XX i XXI wieku. Założeniem organizatorów była wymiana myśli w obszarze interpretacji przekazu artystycznego, który czerpie inspiracje z ksiąg biblijnych. Temat konferencji wpisany był w szeroko pojęty proces komunikacji międzykulturowej na gruncie uniwersalnego języka sztuki.

 

Sesje naukowe oscylowały wokół następujących zagadnień badawczych:

  • przestrzenie obecności Biblii w kulturze;
  • biblijne inspiracje w muzyce i sztukach pięknych XX i XXI wieku;
  • Biblia w edukacji międzykulturowej;
  • motywy biblijne we współczesnej literaturze polskiej i światowej;
  • Ziemia Święta jako źródło inspiracji współczesnych twórców.

W konferencji wzięło udział 21 prelegentów z 14 ośrodków z Polski, Czech, Słowacji, Portugalii i Izraela.

Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał prof. dr hab. Ryszard Koziołek Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy prac plastycznych pracowników Instytut Sztuki pt. „Bible&Art” w Galerii Uniwersyteckiej. Organizatorem i kuratorem przedsięwzięcia była prof. Małgorzata Łuszczak – Dziekan Wydziału Artystycznego.

Muzycznym dopełnieniem sesji naukowych były trzy koncerty.

Wykonawcami koncertu inauguracyjnego byli: dr Karol Medňanský – viola da gamba oraz Ljubow Gunder – szpinet, pracownicy Uniwersytetu w Prešovie, którzy zaprezentowali utwory M. Praetoriusa, J.S. Bacha, J.M. Moltera oraz K.F. Abla.

Głównym muzycznym wydarzeniem był koncert pt. „Music of Modern Israel”, który odbył się w dniu 25.10.2017 w Sali koncertowej PSM im. I. Paderewskiego w Cieszynie. Publiczność miała okazję wysłuchać kompozycji prof. Maxa Sterna, gościa z Uniwersytetu z Ariel (Izrael) – „Three Songs of Terezin” (polskie prawykonanie), „Three Ancient Pieces for flute and string orchestra” (polskie prawykonanie) oraz „Bedouin Impressions”. Wykonawcami koncertu byli: sopranistka - dr hab. prof. AM Ewa Biegas (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach), gitarzysta - dr hab. Tomasz Spaliński (Uniwersytet Śląski w Katowicach), flecistka - Grażyna Jursza, oboista - Gabriel Koszela, wiolonczelista - Jacek Gwizdon oraz orkiestra kameralna „Camerata Impuls” pod dyrekcją dr hab. Małgorzaty Kaniowskiej (inicjatorki konferencji oraz koncertu muzyki prof. M. Sterna).

Koncert finałowy, który odbył się 26.10.2017 w Sali kameralnej Wydziału Artystycznego UŚ, wypełniły kompozycje O. Messiaena, J.P. Oliveiry oraz J-S. Bereau w wykonaniu pianistki, prof. Any Telles z Uniwersytetu w Évorze (Portugalia).

 

Fotoreportaż

 
do góry