Laury dla studentek Instytutu Muzyki

30 listopada 2016 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2015/2016. Wśród laureatów znalazła się absolwentka Instytutu Muzyki Karolina Stawowy, która otrzymała Dyplom z listem gratulacyjnym oraz Rektorskim listem rekomendującym z rąk JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka.

Pani Karolina otrzymała również list gratulacyjny od władz gminy, w której zamieszkuje. Pismo wręczyła Pani Barbara Mansfeld z Referatu Edukacji i Zdrowia Urzędu Gminy Gierałtowice.

http://www.us.edu.pl/node/581433/img/581483

 

Studentka Instytutu Muzyki Aneta Witosz z klasy emisji głosu dr Sabiny Olbrich-Szafraniec została laureatką Trzeciej Nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym dla studentów Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej, który odbył się 4 grudnia w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Otrzymała również Nagrodę Specjalną za wykonanie utworu Ave Maria Józefa Świdra.

Konkurs towarzyszy I Międzynarodowemu Festiwalowi Sztuki Wokalnej im. Antoniny Mikłaszewicz-Campi organizowanemu przez Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie i I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Muzyka wokalno-instrumentalna. Tradycja. Inspiracja. Forma.” na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.

 

 

Gratulujemy!

 
do góry