Kwestia czasu

Wystawa: „Kwestia czasu”, Jagoda (Jadwiga) Mitko-Rudź - instalacja | Artur Janasik - performance Galeria „Klatka”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki w Cieszynie, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn Wernisaż wystawy: środa, 24 kwietnia 2019, godz.13.30

Wystawa nowych kuratorów galerii „Klatka”, Jagody (Jadwigi) Mitko-Rudź oraz Artura Janasika, zatytułowana „Kwestia czasu”, jest wystawą otwierającą kolejny etap działalności galerii. Z inicjatywy nowych kuratorów wnętrze galerii zostało odnowione, co wyraźnie poprawiło estetykę miejsca. Galeria „Klatka” w nowej odsłonie to na nowo stworzona przestrzeń dla sztuki, dająca szerokie możliwości ekspozycyjne. Powstało również nowe logo, którego autorką jest doktorantka, Monika Sroga. Interdyscyplinarny charakter wystawy kuratorów jest zapowiedzią kolejnych wydarzeń w „Klatce”, które obejmować będą nie tylko działania plastyczne, ale również muzyczne, eksperymentalne i performatywne, a także spotkania autorskie, projekcje filmów i dyskusje o zjawiskach we współczesnej kulturze. Kierunek zapowiadanych działań obecnych kuratorów wskazuje również na kontynuację idei, która przyświecała pierwszym moderatorom galerii.

Wielopoziomowy tytuł wystawy - „Kwestia czasu”, odnosi się m.in. do sytuacji galerii, która ostatnimi czasy była miejscem zapomnianym i niedocenianym. Przestrzeń wystawiennicza zlokalizowana „na uboczu” wymaga wysiłku animatorów, by stać się miejscem odwiedzanym i znaczącym nie tylko na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Pojęcie czasu wpisane jest również w twórczość obojga artystów, a prezentowane na wystawie realizacje można wliczyć w obszar działań efemerycznych. Tytuł „Kwestia czasu” nawiązuje także do samej pracy kuratorskiej, a także do współpracy i działalności dwóch skrajnie odmiennych osobowości, wiążącej się z potrzebą licznych kompromisów. 

Galeria „Klatka” została założona w 2002 roku przez pracowników UŚ: dr hab. Adama Molendę, dr hab. Jarosława Skutnika, dr Jolantę Skutnik oraz dr hab. Krzysztofa Gawlasa, jako międzyinstytutowa galeria cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Wyżej wymienione osoby nadal wchodzą w skład rady programowej galerii.

 
do góry