Jubileusz Profesor Krystyny Turek

Dyrekcja Instytutu Muzyki zaprasza na uroczysty koncert z okazji jubileuszu działalności naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr hab. Krystyny Turek. Koncert odbędzie się 31 maja 2017 roku w Sali Kameralnej.

 

Prof. zw. dr hab. Krystyna Turek jest znaną badaczką folkloru muzycznego, od 1973 roku związaną z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie. W latach 2003-2008 była Dyrektorem Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym, zaś w latach 2008-2011 pełniła w tym Instytucie funkcję Kierownika Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki. Jest wychowawczynią wielu pokoleń studentów wychowania muzycznego czy edukacji muzycznej.

 

W swej pracy naukowej prof. Turek zajmowała się zwłaszcza śląską pieśnią ludową, ale także aksjologią i funkcjami folkloru, tradycją ludową i dziedzictwem kulturowym, regionalizmem w edukacji społecznej, zagadnieniami współczesnej tanatologii i kulturą muzyczną Górnego Śląska. Jest autorką 10 książek i ponad 130 artykułów naukowych.

 

 

 
do góry