INTERDISCURSIVE NON-OBJECTIVE 2

Wystawa INTERDISCURSIVE NON-OBJECTIVE 2 

Galeria Uniwersytecka 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Sztuki w Cieszynie

ul. Bielska 62 

43-400 Cieszyn 

 

Otwarcie wystawy: 

Środa, 10 kwietnia 2019 r. o godz. 13.

Wystawa czynna do 5 kwietnia 2019 r.

 

Kuratorzy: 

Mark Starel, Tomasz Jędrzejko

 

Uczestnicy:

Richard van der AA (F), Milija BELIC (F), Deb COVELL (GB), Pascal FANCONY (F), Nick GRINDROD (GB),  

Billy GRUNER (AUS), Konrad HAJDAMOWICZ (PL), Hanz HANCOCK (GB), Peter HOLM (DK), 

Viktor HULIK (SK), Tomasz JĘDRZEJKO (PL), Jeffrey Cortland JONES (USA), Sarah KIEGHERYS (AUS),

Gosia KOSCIELAK (USA), Gerda KRUIMER (NL), Josef LINSCHINGER (A), Małgorzata ŁUSZCZAK (PL),

Jakub MATYS (PL), Patrick MORRISSEY (GB), Grzegorz MROCZKOWSKI (PL), Roland ORÉPÜK (F), 

Alina PICAZIO (PL), Ivo RINGE (D), Katrina SADRAK (PL), János Szász SAXON (H), Mark STAREL (PL), 

T. Michael STEPHENS (USA), Bogumila STROJNA (F), Przemysław SULIGA (PL), 

Arkadiusz SYLWESTROWICZ (PL), Guido WINKLER (NL), Joa ZAK (PL),

Ernest ZAWADA (PL), Maciej ZDANOWICZ (PL), Katarzyna ZIOŁOWICZ (PL).

 

Informacja o wystawie:

Wystawa pt. INTERDISCURSIVE NON-OBJECTIVE 2 stanowi drugą z trzech planowanych w Polsce, w roku 2019, odsłon twórczości artystów reprezentujących różne pokolenia, postawy i nurty współczesnej sztuki geometrycznej, dla których wspólnym mianownikiem jest interdyskursywność. Tę tendencję sztuki geometrycznej po raz pierwszy zdiagnozował i opisał w 2016 roku prof.  Grzegorz Sztabiński w tekście Interdyskurs we współczesnej sztuce geometrycznej*. Proponowana przez Sztabińskiego koncepcja interdyskursywnego charakteru współczesnej sztuki geometrycznej stanowi rodzaj krytycznej polemiki z koncepcją interdyskursu stworzoną przez niemieckiego językoznawcę i literaturoznawcę Jürgena Linka. Sztabiński uważa, że „W przeciwieństwie do roli dawnego dyskursu geometrycznego, który był w miarę jednolity w założeniach, choć wielopostaciowy, współczesna twórczość tego typu ma nieostre granice zarówno w sferze założeń teoretycznych jak praktyki”. Dodaje też, że dyskursy geometryczne „znajdują wyraz przede wszystkim w dziełach artystów, ale także w wypowiedziach odautorskich i krytyczno-teoretycznych. Dyskursy te wchodzą w złożone relacje z innymi istniejącymi w kulturze współczesnej. (…) Polegają na próbach łączenia dyskursów, porównywania ich, krzyżowania, eksperymentalnego nakładania, czy uzgadniania, a czasami wykazywania niezgodności, nieprzystawalności, desynchronizacji”. Jako przykłady wskazuje na twórczość Tadeusza Mysłowskiego („możliwość ciągłego wzbogacania zestawu elementów poprzez uwzględnianie nowych rodzajów ujęć wyjściowej formy”), Josefa Linschingera („nieoczywistość transkrypcji elementów fonetycznych języka”), Marka Starela („łączenie i uzgadnianie dwóch rodzajów dyskursów: statystyki i malarstwa geometrycznego”), Gerharda Hottera („kwestia stosunku tego, co konkretne, wzrokowe lub słuchowe, do ogólnej zasady, której skomplikowanie zwiększa się wraz ze wzrostem ilości branych pod uwagę składników”), czy twórczości własnej („zestawiane i uzgadniane dyskursów: przyrody i logiki”).

 

W wystawie w Galeri Uniwersyteckiej bierze udział 35 artystów z Australii, Austrii, Danii, Francji, Holandii, Niemiec, Polski, Słowacji, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii: Richard van der AA (F), Milija BELIC (F), Deb COVELL (GB), Pascal FANCONY (F), Nick GRINDROD (GB),  Billy GRUNER (AUS), Konrad HAJDAMOWICZ (PL), Hanz HANCOCK (GB), Peter HOLM (DK), Viktor HULIK (SK), Tomasz JĘDRZEJKO (PL), Jeffrey Cortland JONES (USA), Sarah KIEGHERYS (AUS), Gosia KOSCIELAK (USA), Gerda KRUIMER (NL), Josef LINSCHINGER (A), Małgorzata ŁUSZCZAK (PL), Jakub MATYS (PL), Patrick MORRISSEY (GB), Grzegorz MROCZKOWSKI (PL), Roland ORÉPÜK (F), Alina PICAZIO (PL), Ivo RINGE (D), Katrina SADRAK (PL), Mark STAREL (PL), T. Michael STEPHENS (USA), Bogumila STROJNA (F), Przemysław SULIGA (PL), 

Arkadiusz SYLWESTROWICZ (PL), János Saxon SZÁSZ (H), Guido WINKLER (NL), Joa ZAK (PL), Ernest ZAWADA (PL), Maciej ZDANOWICZ (PL), Katarzyna ZIOŁOWICZ (PL).

 

Pierwsza edycja tej wystawy miała miejsce w Galerii Działań w Warszawie w lutym 2019, a trzecia  zostanie otwarta 9 maja 2019 r. w Galerii XS Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach.

 

Mark Starel

 

* Wszystkie cytaty pochodzą z: Grzegorz Sztabiński, Interdyskurs we współczesnej sztuce geometrycznej, [w:] Wiesław Łuczaj (red.), GRID. Geometria w dyskursie. Dyskurs w geometrii, Wyd. UJK Kielce, 2017, s. 14-25

 
 
do góry