Grafika

Studia stacjonarne, jednolite magisterskie 5-letnie. Profil ogólnoakademicki.

Nowoczesny program kształcenia opracowany jest z uwzględnieniem potrzeb wszechstronnego rozwoju artystycznego oraz wymogów rynku pracy. Zapewnia wykształcenie w zakresie sztuki ze szczególnym uwzględnieniem GRAFIKI. Uzyskiwane kwalifikacje pozwalają na kreatywne podejmowanie wyzwań w obszarze projektowania graficznego i grafiki artystycznej. Pięcioletnie studia umożliwiają rozwój zainteresowań twórczych na różnorodnych polach współczesnej grafiki — od klasycznych technik grafiki warsztatowej, poprzez grafikę cyfrową i technologie informacyjne po sztukę komiksu; od projektowania publikacji i ilustracji, poprzez techniki współczesnej reklamy po sztukę video i działania multimedialne. Rozwój grafika — artysty/projektanta wspierany jest pełnym spektrum przedmiotów ogólnoplastycznych: rysunkiem, malarstwem, rzeźbą, fotografią oraz wiedzą z zakresu historii sztuki oraz wiedzy o sztuce i kulturze.  Większość zajęć na kierunku ma charakter praktyczny.

 perspektywy zawodowe:

1. przygotowanie do działalności artysty plastyka oraz grafika projektanta;

2. przygotowanie do podjęcia pracy w agencjach reklamowych, studiach projektowych, wydawnictwach, drukarniach oraz jako grafik freelancer;

3. przygotowanie do prowadzenia działalności twórczej, uprawiania tzw. wolnego zawodu — artysty;

4. przygotowania do podjęcia pracy w galeriach, muzeach, instytucjach kultury oraz pozaszkolnej działalności edukacyjnej;

5. przygotowanie do pracy w zakresie klasycznego warsztatu graficznego i nowoczesnych metod kreowania obrazu i komunikacji wizualnej;

6. studia zapewniają wszechstronne wykształcenie artysty-humanisty zdolnego do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy oraz przygotowują do podjęcia studiów III stopnia (doktorat).

W ramach kierunku — po drugim roku studiów wybiera się specjalność: Grafika Artystyczna lub Grafika Projektowa.

Grafika Artystyczna— w ramach specjalności rozwijane są zainteresowania studenta skupione wokół kreacji artystycznej w klasycznych i nowoczesnych mediach graficznych. W programie studiów uwzględnione jest opanowanie tradycyjnych technik graficznych m.in. miedzioryt, akwaforta, akwatinta, linoryt, drzeworyt, litografia, druk sitowy; technik druku cyfrowego i grafiki komputerowej oraz grafiki eksperymentalnej, interdyscyplinarnej i videoartu

Grafika Projektowa— w ramach specjalności rozwijane są zainteresowania studenta skupione wokół realizacji zadań projektowych: ilustracji, plakatu, opakowań, identyfikacji wizualnej, projektowania publikacji oraz grafiki stron www. W programie studiów uwzględnione jest opanowanie zasad liternictwa i typografii, składu tekstu, przygotowania materiału do druku.

 
do góry