Warsztaty z internetów – projekt w ramach wolontariatu i/lub praktyk

Zapraszamy studentów i studentki na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 8 marca w sali nr 3 Instytutu Grafiki (parter, Zakład Grafiki)

Dotyczyć będzie pracy z młodzieżą gimnazjalną (13-15 r.ż) w ramach projektu WARSZTATY Z INTERNETÓW. 

W ramach projektu student/studentka odpowiada za przeprowadzenie około 8 spotkań z zakresu nowych mediów (narzędzia dobrane indywidualnie) np. podstawy montażu video, fotografii, obróbki cyfrowej. Zadanie może być realizowane w formie indywidualnej pracy, w parach lub małych zespołach. 

Termin realizacji: MARZEC - CZERWIEC

Zapewnia się wdrożenie merytoryczne i organizacyjne do realizacji zadania koordynowanego przez Zespół Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie

Powstałe projekty zostaną zaprezentowane przed społecznością lokalną Cieszyna oraz w sieci jako efekt współpracy studentów z uczniami Cieszyńskich szkół. 

Zapewnia się certyfikat, potwierdzający udział w projekcie. 
Istnieje też możliwość odbycia praktyk studenckich. 

Kontakt:

Świetlica Krytyki Politycznej Na Granicy

cieszyn@poczta.krytykapolityczna.pl

609724500

http://www.facebook.com/SwietlicaKPwCieszynie

http://krytykapolityczna.pl/o-nas/cieszyn/

 
do góry