Usłyszeć Ziemię

Galeria Bielska BWA oraz Instytut Sztuki i Instytut Muzyki UŚ w Cieszynie zapraszają na
koncert w przestrzeni Synestetycznej Sali Koncertowej Dźwięków Ziemi oraz prezentację dźwiękowo-wizualnej instalacji
USŁYSZEĆ ZIEMIĘ
w czwartek, 6 kwietnia 2017 roku o godz. 19.00
Ceramika to tradycyjna technika tworzenia obiektów artystycznych i przedmiotów użytkowych od zarania dziejów. Jej historia w sposób bardzo wyraźny i naturalny daje możliwość poznania i kontaktowania się z innymi kulturami. 10 lat temu, w Pracowni Ceramiki Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie zrodził się pomysł tworzenia ceramicznych instrumentów i obiektów dźwiękowych, których pierwowzory pochodzą z różnych kultur i z różnych stron świata. W projekcie Akademia Dźwięków Ziemi wzięli udział wykładowcy i studenci Instytutu Sztuki oraz Instytutu Muzyki, skupiając swoją uwagę na niekonwencjonalnych cechach wypalonej gliny, na jej właściwościach akustycznych – na brzmieniu.
„Usłyszeć Ziemię” to koncert i pokaz dźwiękowo-wizualnej instalacji prezentującej ceramiczne instrumenty i obiekty dźwiękowe oraz obraz wideo w nowej, eksperymentalnej odsłonie. Ich autorami są Małgorzata Skałuba-Krentowicz, Katarzyna Handzlik, Daniel Badura oraz studenci II roku Edukacji Artystycznej Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Kompozytorem oraz autorem warstwy dźwiękowej koncertu jest Krzysztof Gawlas. Zaproponuje formę interaktywnego utworu muzycznego, wykorzystującego zarówno instrumenty wchodzące w skład instalacji, jak i komputerowe przetworzenia ich zarejestrowanych dźwięków. Utwór ten, częściowo improwizowany, został stworzony w celu prezentacji unikalnego brzmienia ceramicznego instrumentarium. Przetworzenia pozwalają na przekroczenie bariery realności, jak również wydobycie elementów brzmieniowych niedostępnych słuchaczom w bezpośredniej relacji akustycznej. Na instrumentach ceramicznych grać będą: Paulina Bielesz, Karol Pyka, Marcin Żupański, Wojciech Golec i Krzysztof Gawlas.
Dzięki zaproszonym do współpracy artystom grafikom: Grzegorzowi Banaszkiewiczowi (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) oraz Krzysztofowi Kuli (Instytut Sztuki w Cieszynie), powstał synestetyczny projekt, gdzie muzyka i obraz połączą się w formie instalacji dźwiękowo-wizualnej. Współtworzona stereoskopowa wizualizacja ceramicznego instrumentarium, zostanie zaprezentowana w dwóch optycznych urządzeniach – banaskopach, gdzie ceramiczne obiekty dźwiękowe wypalone w piecach pracowni ceramiki zostaną przetworzone w trójwymiarowe stereogramy.
W przestrzeni dźwiękowo-wizualnej instalacji te niezwykłe instrumenty muzyczne, ich dźwięki oraz obrazy przestrzenne, stworzą aranżację dolnej sali wystawowej galerii bielskiego BWA – Synestetyczną Salę Koncertową Dźwięków Ziemi.
Małgorzata Skałuba-Krentowicz – kurator wystawy
Wystawa trwa do 7 maja 2017 roku.

 
do góry