„Tajemnice Chłodnego Morza”

Miniatura graficzna Jerzego Pietruczuka (z Zakładu Grafiki Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie) otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii: techniki komputerowe w Międzynarodowym Konkursie na Ekslibris i Małą Formę Graficzną, organizowanym przez Gdański Archipelag Kultury oraz Fundację „Wspólnota Gdańska”.

Lista nagrodzonych na stronach konkursu.

 
do góry