Konferencja Dziekanów

W dniach 8 - 9 maja 2017 r, na Wydziale Artystycznym UŚ w Cieszynie odbywa się Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Artystyczno-Pedagogicznych Podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konferencji biorą udział dziekani 15 uczelni oraz Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Konferencj Dziekanów
 
do góry