Konferencja „Aksjologia w sztuce i kształceniu akademickim”

Wydział Artystyczny w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach — Instytut Muzyki i Instytut Sztuki zapraszają 12 maja do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Aksjologia w sztuce i kształceniu akademickim. Portret osobowy i artystyczny prof. Jagody Adamus. Konferencja jest drugą z cyklu Sztuka w przestrzeniach naszego czasu. Tym razem referat wprowadzający do obrad wygłosi prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ) „Piękno w sztuce a elementy edukacji estetycznej w kształceniu akademickim — perspektywa neotomistyczna”, a szczegółowy program prelekcji i warsztatów znajdą Państwo w załączonym programie (pdf).

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

 

Tematem obrad konferencji będą rozważania nad obecnością treści aksjologicznych w sztuce, ważności, roli i znaczenia w edukacji akademickiej kierunków artystycznych. Rozpatrywane wieloaspektowo  treści wskażą  obecność sztuki w  dokumentowaniu rzeczywistości, przekształcaniu i tworzeniu nowego jej wymiaru.  Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, teoretyczny oraz teoretyczno-praktyczny.

Do  udziału w konferencji  zaprasza się artystów sztuk plastycznych, grafików, artystów pracowni multimedialnych, muzyków, muzykologów, pedagogów, działaczy i animatorów kultury. Szczególnie serdeczne zaproszenie kierujemy  do grona czynnych nauczycieli szkół artystycznych i ogólnokształcących oraz młodzieży zainteresowanej profilem kształcenia artystycznego. Istotą konferencji jest naukowa wymiana myśli i doświadczeń pedagogów reprezentujących uczelnie polskie i zagraniczne, nauczycieli edukacji artystycznej, animatorów kultury.

 
do góry