Egzaminy poprawkowe i zaliczenia

Poniżej terminy egzaminów poprawkowych oraz zaległych zaliczeń:

Egzamin poprawkowy z dr hab. Aleksandrą Giełdoń-Paszek - wszystkie przedmioty, roczniki oraz kierunki: 25 września 2017 r. o godz. 16:00  w sali 121 (bud. Główny)

 

Zaliczenia z Fotografii z prof. Witoldem Jacyków - 20 września 2017 r. o godz. 14:00 w Pracowni Fotografii 

 

Egzamin poprawkowy z dr hab., prof. UŚ Krzysztofem Ślezińskim (w miejsce dr Dariusza Rymara):

- Filozofia (z logiką, etyką i estetyką) - II rok Grafiki    20 września 2017r. godz. 12:00 sala 121 (bud. Główny)

- Filozofia - II rok Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych    20 września 2017r. godz. 12:00 sala 121 (bud. Główny)

- Wybrane zagadnienia z kultury współczesnej - I rok Grafiki     20 września 2017 r. godz. 12:00 sala 121 (bud. Główny)

 

 
do góry