Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Charakterystyka kierunku

Studentem kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej może zostać osoba, która posiada umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej pierwszego stopnia, nie musi natomiast posiadać dyplomu jej ukończenia. Program kształcenia realizowany na kierunku obejmuje moduły kierunkowe, specjalnościowe, a także pedagogiczne, dające pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

    W ramach wielu zajęć praktycznych realizowane są m.in.: gra na fortepianie, gra na wybranym instrumencie (akordeon, altówka, flet, gitara, klarnet, kontrabas, organy, perkusja, skrzypce, saksofon, trąbka, wiolonczela), dyrygowanie, emisja głosu, zespoły wokalne i instrumentalne, chór, rytmika, kompozycja, aranżacja i inne. Uzupełnieniem programu kształcenia są zajęcia poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. 

 

    Program uwzględnia również atrakcyjne specjalności, które stanowią odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku muzycznego. Na studiach I stopnia można będzie wybrać jedną ze specjalności: Rytmika w edukacji dziecka, Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej (od trzeciego semestru studiów) oraz na studiach II stopnia – jeden z modułów specjalizacyjnych: Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych, Prowadzenie zespołów muzycznych, Muzyka rozrywkowa, Muzyka liturgiczna, Muzyka komputerowa, Pedagogika instrumentalna z kameralistyką (od pierwszego semestru studiów).

 

    W Instytucie Muzyki, który prowadzi kierunek, działają regularnie koncertujące zespoły reprezentacyjne: Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego, zespoły kameralne, zespoły muzyki rozrywkowej, a także prowadzące aktywną działalność koła naukowe.

Perspektywy zawodowe

 • edukacja muzyczna w placówkach szkolnych oraz pozaszkolnych,
 • animacja muzyczna w różnego typu instytucjach oświatowych i kulturalnych,
 • organizacja i obsługa festiwali i innych imprez muzycznych,
 • prowadzenie zespołów muzycznych,
 • prowadzenie różnego rodzaju działalności artystycznej,
 • praca w placówkach specjalistycznych realizujących zajęcia w zakresie terapii muzycznej,
 • prowadzenie zajęć rytmicznych w różnego typu placówkach oświatowych.

Oferta dydaktyczna 2017/2018

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (stacjonarne I stopnia)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (niestacjonarne I stopnia)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (stacjonarne II stopnia)

 • Specjalność: TERAPIA MUZYCZNA W DZIAŁANIACH PEDAGOGICZNYCH
 • Specjalność: ZESPOŁY INSTRUMENTALNO-WOKALNE W MUZYCE POPULARNEJ
 • Specjalność: PROWADZENIE ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH
 • Specjalności realizowane są od 1. semestru studiów II stopnia
 • Zapisy: od 16.05.2017 (www.kandydat.us.edu.pl/wymagane-dokumenty)
 • Limit miejsc: 16
 • Język wykładowy: polski
 • www.instytutmuzyki.us.edu.pl

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (niestacjonarne II stopnia)

 • Specjalność: TERAPIA MUZYCZNA W DZIAŁANIACH PEDAGOGICZNYCH
 • Specjalność: ZESPOŁY INSTRUMENTALNO-WOKALNE W MUZYCE POPULARNEJ
 • Specjalność: PROWADZENIE ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH
 • Specjalności realizowane są od 1. semestru studiów II stopnia
 • Zapisy: od 16.05.2017 (www.kandydat.us.edu.pl/wymagane-dokumenty)
 • Limit miejsc: 12
 • Język wykładowy: polski
 • www.instytutmuzyki.us.edu.pl
 
do góry