Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Charakterystyka kierunku

Kształcenie obejmuje zagadnienia teorii i historii sztuki w bardzo szerokim zakroju – od idei estetyki po komputerową edycję obrazu i promocję dzieł kultury. Studenci poznają kilka podstawowych dziedzin twórczych: malarstwo, grafikę, rzeźbę i kształtowanie przestrzeni, rysunek oraz fotografię. Zajęcia te mają formę ćwiczeń i działań w pracowni artystycznej oraz w plenerze. Prócz tego każda z realizowanych specjalności przewiduje kilka przedmiotów ściśle z nią związanych, przykładowo studenci rzeźbiarskiego kształtowania przestrzeni zgłębiają umiejętności posługiwania się materiałami ceramicznymi i ich termiczną obróbką. Studia kończą się przygotowaniem pracy artystycznej w ramach wybranej specjalności oraz pisemną pracą licencjacką lub magisterską.

 

Perspektywy zawodowe

 • edukacja plastyczna na wszystkich poziomach szkolnictwa;
 • promocja różnorodnych form plastyki w instytucjach kultury (muzea, galerie) i w środkach masowego przekazu;
 • prowadzenie twórczej pracy zawodowej w zakresie sztuk plastycznych w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne.

Ciekawostka

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych korzysta z bogactwa innych dziedzin wiedzy i najnowszych osiągnięć technologii wizualnej. Z terenu biologii zapożycza mechanizmy percepcji wzrokowej w kontekście zjawiska fizjologicznego – rozpoznawanie pionu i poziomu, postrzeganie zmian kształtu bryły, widzenie faktury i barwy. Informatyka natomiast pozwala artystom twórczo wykorzystywać nowe media: poznać narzędzia rejestrowania i przetwarzania obrazu i dźwięku, techniki łączenia obrazu z dźwiękiem oraz cyfrowej obróbki materiałów audiowizualnych i multimedialnych. Taka interakcja dyscyplin pozwala przenieść doświadczenia z tradycyjnych obszarów działalności plastycznej na nową płaszczyznę cyfrowej przestrzeni wirtualnej.

 

Forma studiów i poziom kształcenia:

 • stacjonarne I stopnia
 • stacjonarne II stopnia
 • niestacjonarne (zaoczne) I stopnia
 • niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

 

Specjalności
(UWAGA! Nowe specjalności)

 • malarska kreacja obrazu
 • rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni
 • fotografia artystyczna
 • rysunek autonomiczny
 • projektowanie graficzne
 • grafika artystyczna

 

 
do góry