DYRYGENTURA ORKIESTR DĘTYCH I BIG BANDÓW nowy kierunek studiów podyplomowych

Uwaga - rekrutacja trwa!

 

 

Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach planuje uruchomienie już w bieżącym roku akademickim nowych dwuletnich studiów podyplomowych:

Dyrygentura orkiestr dętych i big bandów

Studia adresowane są do osób posiadających stopień co najmniej licencjata dowolnego kierunku studiów, zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji z zakresu prowadzenia amatorskich i szkolnych orkiestr dętych oraz big bandów, rozwinięciem umiejętności prawidłowego doboru repertuaru oraz aranżacji utworów na dowolne składy orkiestr dętych i big bandów, a także poszerzeniem wiedzy w obszarze organizacji, promocji ww. zespołów z uwzględnieniem zagadnień marketingowych i elementów prawa autorskiego.

 

Oferta kierowana jest do osób prowadzących własne zespoły, nauczycieli prowadzących orkiestry dęte lub szkolne big bandy, oraz wszystkich chętnych do rozwinięcia swojej kreatywności oraz kompetencji technicznych w samodzielnej pracy dyrygenta.

 

Zajęcia praktyczne realizowane są w trybie małogrupowym oraz indywidualnym, co umożliwia wysoki stopień zintegrowania z potrzebami i poziomem zaawansowania studenta.

 

Kadrę studiów podyplomowych tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego oraz specjaliści łączący wiedzę i doświadczenie w obszarze teorii i praktyki, posiadający stosowne wykształcenie merytoryczne, dorobek naukowy oraz wysokie kompetencje dydaktyczne.

 

Czas trwania:

 • 4 semestry.

Zasady naboru:

 • złożenie wymaganej dokumentacji,
 • rozmowa kwalifikacyjna połączona ze sprawdzianem predyspozycji manualnych i słuchowych.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (druk do pobrania na stronie Uniwersytetu),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
 • 2 zdjęcia,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji.

Miejsce składania dokumentów:

 • Sekretariat Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie

ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn

tel. (+48) 33 85 46 117

fax. (+48) 33 85 46 102

Sekretariat czynny w godz. 9.00-14.00 od poniedziałku do piątku

imuzyki@wart.us.edu.pl

http://www.instytutmuzyki.us.edu.pl

http://wart.us.edu.pl/

 

Kierownik studiów:

Sekretariat:

Opłata:

 • 2900 zł/semestr (ew. raty: 1006 + 1006  + 1038 = 3050 zł/semestr)
  przy 12 studentach,
 • 2800 zł/semestr (ew. raty: 974 + 974 + 1002 = 2950 zł/semestr)
  przy 16 studentach.
 • (Zasady wnoszenia opłat: Uchwała nr 156 Senatu UŚ z dnia 26.06.2012 r.)

Limit przyjęć:

 • minimum 12 osób, maksimum 16 osób.

Zajęcia będą się odbywać 10 dni w semestrze w systemie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.

 

 

 
do góry