Zmarł Profesor Jerzy Wroński

1 Lipiec 2016
tomasz.kipka@us...

Dyrekcja Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego ze smutkiem zawiadamia, że w dn. 29 czerwca br. zmarł wybitny artysta, pedagog i przyjaciel, zasłużony pracownik Instytutu Sztuki 

Profesor Jerzy Wroński

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
LAG - banner

FESTIVAL OF ART AND INDEPENDENT GAMES

29 Czerwiec 2016
krzysztof.kaspr...

realizowany przez Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Ostrawie oraz Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnavie

współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” przy wsparciu merytorycznym Miasta Cieszyna I Agencji Rozwoju Przemysłu

A Rt+: Cieszyn po raz drugi zatętni sztuką

24 Czerwiec 2016
tomasz.kipka@us...
Po raz drugi studenci Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie udowodnią, że sztukę mają we krwi!
Od 27 czerwca do 3 lipca odbywa się 2. PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI STUDENTÓW "A Rt+" 

Kariery europejskie w administracji i biznesie

10 Czerwiec 2016
krzysztof.kaspr...

NOWA SPECJALNOŚĆ NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

Strony